SISTEM APLIKASI WARISKU

 

 

RINGKASAN

 

Program Kebajikan Warisku Nusantara dikawal selia oleh sistem aplikasi mudah. Ahli boleh menyemak data peribadi serta jumlah dana yang diperolehi dari masa ke semasa dan pada bila-bila masa.

 

Sistem ini berkerja melalui 3 cara;

 

1. Sistem Auto Placement

Sistem Ini Akan Meletakkan Akaun Baru Yang Dilahirkan
Secara Auto Re-Entry Di Bawah Akaun Yang Kosong (Belum
Lengkap 3 Akaun)Secara Giliran.

 

2. Sistem JUMP Q

Hanya Agen Yang Boleh Menggunakan Sistem Ini Untuk Meletakkan
Akaun Baru Di bawah Akaun Yang Kosong (Belum Lengkap)

 

3. Sistem Auto Re Entry

 

- Tiga Akaun Baru Akan Terdaftar Lagi Sekiranya Tiga
Akaun Pada Level Ke Dua Telah Lengkap Tiga


- Akaun Di Bawahnya (Pada Level Ke 3).Satu Akaun Baru (Auto Re Entry) Akan Didaftarkan Secara
Automatik Sekiranya Akaun Di Bawahnya (Pada Level 1)
Telah Lengkap 3 Akaun

 

 

 

LANGKAH-LANGKAH MUAT TURUN APLIKASI WARISKU