DANA PANTAS RM300

 

 

RINGKASAN

 

DANA PANTAS RM300 adalah dana istimewa yang diperuntukkan dan layak diterima oleh setiap ahli didalam program ini.

 

Setiap ahli yang berdaftar telah mempunyai 1 akaun Induk (Akaun BERBAYAR). Dari 1 akaun ini akan terlahirlah beberapa akaun lagi berulang kali tanpa had (akaun PERCUMA). SETIAP AKAUN TERSEBUT BERNILAI RM300

 

TERDAPAT 2 JENIS DANA PANTAS RM300

 

  1. Dana Pantas Khairat - Boleh ditebus juga untuk dana-dana lain dengan syarat yang telah ditetapkan
  2. Dana Pantas Tunai - Boleh diambil tunai dengan syarat menunggu giliran

 

BAGAIMANA DANA PANTAS INI DIPEROLEHI?

 

- Dana Pantas Khairat diperolehi jika terdapat 3 akaun dibawah akaunnya, SAMA ADA akaun-akaun tersebut berbayar atau diperolehi secara percuma.

 

- Dana Pantas Tunai pula diperolehi hanya telah penuh 3 akaun yang berbayar dibawah akaunnya. Dana ini berkembar dengan Dana Pantas Khairat (2 dalam 1). Andainya terdapat salah satu dari akaun tersebut diperolehi secara percuma maka ianya tidak dikira sebagai Dana Pantas Tunai. Ianya dikategori sebagai Dana Pantas Khairat sahaja.

 

 

*Carta dibawah adalah teknik agihan DANA didalam sistem WARISKU. Ianya bukanlah sistem MLM.